Privacy

Privacybeleid

Good Energy hecht grote waarde aan uw privacy. In onderstaand privacybeleid omschrijven we hoe we hiermee omgaan. Introductie Bij Good Energy willen we u de beste deal geven met de minste inspanning van uw kant. We gebruiken geavanceerde technologie om bezoekers een persoonlijke en veilige online ervaring te bieden. We gaan voorzichtig en zorgvuldig om met persoonsgegevens, die we versturen naar aanbieders voor geplaatste orders.

Sinds 1 september 2001 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht, om een nog betere bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

Toepasbaarheid

Het privacybeleid is van toepassing op iedere service die Good Energy levert aan de gebruiker. Deze privacyverklaring zet uiteen hoe we persoonlijke informatie gebruiken die door uw gebruik van deze website is verzameld. Als u ons voorziet van persoonlijke gegevens op deze website, wordt u geacht dit privacybeleid gelezen en goedgekeurd te hebben.
Good Energy gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • service voor onder andere het afsluiten en eventueel opzeggen van contracten en donaties
  • het versturen van herinneringen en overzichten van contracten en donaties
  • controle, onderzoek en analyse om onze diensten te onderhouden, verbeteren en beschermen
  • zorg voor het technisch juist functioneren van de systemen
  • ontwikkeling van nieuwe diensten.
Cookiewetgeving

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit is niet schadelijk voor uw pc. Wetgeving verplicht ons de bezoeker op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies. Er bestaat een onderscheid tussen functionele cookies (bijvoorbeeld een cookie voor het onthouden van inloggegevens) en niet-functionele cookies (bijvoorbeeld cookies ten behoeve van websitestatistieken). Het is belangrijk dat bezoekers weten welke cookies worden opgeslagen en met welk doel. Onze website plaatst ook diverse cookies. Dit gebeurt direct als u de website bezoekt. Deze cookies gebruiken we om de website beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren. Maar ook voor het gebruiksgemak van onze bezoekers en klanten. Hieronder leest u welke cookies we gebruiken en met welk doel:

Functionele cookies

Persoonlijke gegevens'-cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat u na het invullen van uw persoonlijke gegevens, bij een volgend bezoek aan de website, niet opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren. Zo zorgen we voor meer gebruikersgemak. We verstrekken deze gegeven niet aan derden. Cookienamen: CK_105_ElecCurrentSupplierID, CK_105_HouseNumber, CK_105_HouseNumberAddition, CK_105_PostCode, CK_105_UsageSingleElectricity, CK_105_UsageSingleGas, s_cc, s_evts, s_sq, s_nr, ftp_v13, ftp_v13, ckOldSupplier, dCity, defPostCode, dStreet, dStreet, style, yuElec, yuGas, yuMeterType)
Google Analytics-cookies

Google Analytics is een webanalyseservice van Google Inc. Hiermee meten we bezoekersgegevens. U kunt hierbij denken aan bezoekersaantallen, aantal overstappers en deelnemers aan een actie. Good Energy kan niet zien wie (welke pc) de website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Cookienamen: __utma, __utmb, __utmc, __utmz) De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. Het kan zijn dat uw in de instellingen van uw internetbrowser hebt ingesteld om alle cookies te weigeren. Hierdoor kan het zijn dat eigenschappen en/of diensten van Good Energy niet geheel naar verwachting functioneren. Als u van een dienst van Good Energy gebruikmaakt, geeft u automatisch toestemming voor het verzamelen en gebruik van deze informatie door onze servers. Deze informatie kan bestaan uit (niet uitsluitend): IP-adres, soort browser, browsertaal, en datum en tijd van de aanvraag. Met deze gegevens kunnen we de kwaliteit en toegankelijkheid van onze internetpagina's verbeteren.

Communicatie

Alle communicatie (e-mail, chat, telefoon, Skype) kan worden opgeslagen door Good Energy met als doel aan uw aanvraag te voldoen en om onze diensten te verbeteren.

Links

Good Energy kan links zo bewerken dat we kunnen bijhouden of deze zijn gebruikt. We gebruiken deze techniek om onze partners te factureren, en/of onze techniek en service te verbeteren. Beleid rondom persoonlijke informatie Als u zich aanmeldt voor een bepaalde dienst die registratie vereist, vragen we u om ons van persoonlijke informatie te voorzien. Als we deze informatie gebruiken voor enig ander doel dan beschreven in deze verklaring, zullen we u om uw voorafgaande goedkeuring vragen en een effectieve optie bieden om dit mogelijke gebruik van gegevens voor die andere doeleinden te schrappen. U kunt ook weigeren persoonlijk informatie te geven voor die service. In dat geval kunnen we de service mogelijk niet aan u verlenen.

Informatiedeling

Good Energy deelt alleen persoonlijke informatie met derden als:

  • u een product bestelt of een dienst afsluit via Good Energy of een partner van Good Energy. In dat geval worden de gegevens via de website van Good Energy verzonden aan de aanbieder van uw keuze
  • u Good Energy vooraf toestemming hebt gegeven voor informatiedeling.

Good Energy heeft er vertrouwen in dat toegang, gebruik, behoud en onthulling van zulke informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) aan vereisten wat betreft wet, regulering, juridische processen en/of bekrachtigd verzoek van de overheid te voldoen, (b) het toepasbare privacybeleid te ondersteunen, inclusief onderzoek naar mogelijke overtredingen daarvan, (c) fraude en/of veiligheid en technische zaken te traceren, voorkomen of anderszins te bepalen en (d) tegen onmiddellijke schade aan de rechten, eigendom of veiligheid van Good Energy, zijn gebruikers of het publiek te beschermen zoals vereist of toegestaan bij wet. Good Energy kan de totale statistieken over bezoekers, verkoop, traffic en gerelateerde site-informatie verstrekken aan betrouwbare derden, maar deze statistieken bevatten geen persoonlijke informatie. Good Energy houdt zich het recht voor om individuele informatie te bekijken en bekend te maken om te voldoen aan ter zake doende wetten en wettelijke verzoeken van de overheid, om de systemen goed te laten functioneren en om zichzelf en zijn gebruikers te beschermen. Als Good Energy betrokken raakt bij een fusie, overname, of elke vorm van verkoop van sommige of alle activa, geven we hiervan kennis voordat persoonlijke informatie wordt verzonden en subject wordt aan een ander privacybeleid.

Recht op inzage

U hebt het recht om inzage te verzoeken in je persoonsgegevens en het gebruik daarvan. Heeft u een verzoek om inzage in of correctie van uw persoonsgegevens? Dan moet u kunnen aantonen dat u inderdaad de persoon bent van wie u de gegevens wilt inzien of corrigeren, en niet iemand anders. U kunt uw verzoek daarom alleen per brief indienen. Zorg ervoor dat u in de brief uw volledige naam en voorletters vermeldt, uw geboortedatum, uw volledige adres en eventueel uw telefoonnummer. Voeg bij de brief ook een kopie toe van uw rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs.
Good Energy
Postbus 88
2180 AB Hillegom

Informatiezekerheid

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Good Energy verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, onder meer tegen ongeoorloofde toegang, wijziging en gebruik, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. Deze bevatten interne herzieningen van onze datacollectie, -opslag en -verwerkingspraktijken en veiligheidsmetingen, alsook fysieke veiligheidsmetingen ter bescherming van de systemen. Toegang tot persoonlijke informatie is beperkt tot onze medewerkers, contractpartijen en adviseurs die de informatie nodig hebben om onze diensten te laten functioneren, verder te ontwikkelen en te verbeteren. Deze partijen zijn begrensd door verplichtingen van vertrouwelijkheid en kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, inclusief beëindiging van de relatie en rechtsvervolging, als zij falen aan deze verplichtingen te voldoen. Voor beveiliging van persoonsgegevens en de handelingen die u op onze website verricht, maken we gebruik van Secure Socket Layer. Met deze techniek kunnen anderen uw gegevens niet inzien.

Geheimhouding

Medewerkers van Good Energy en overigen die in opdracht van Good Energy toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Verwerking van persoonsgegevens en opzeggen

Good Energy legt uw persoonsgegevens vast ten behoeve van het overstappen van leverancier of aanbieder en/of om u te informeren over voor uw relevante activiteiten, aanbiedingen en diensten van Good Energy. Heeft u geen behoefte aan deze informatie, of wilt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres of (mobiele) telefoonnummer intrekken? Dan kunt u dit schriftelijk doorgeven via ons contactformulier of de afmeldmogelijkheid onderaan onze e-mailcorrespondentie. In verband met administratieve verwerking stopt de informatievoorziening waarvoor u zich heeft afgemeld binnen enkele dagen.
Als u de registratie bij Good Energy beëindigt, verwijderen we uw persoonsgegevens op uw verzoek uit ons bestand, tenzij we deze op grond van een wettelijke verplichting langer moeten bewaren. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens.

Vragen en klachten

Heeft u vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens? U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 085-300 12 31 (lokaal tarief) of info@good-energy.nl.


GoodEnergy®